Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2022

Mình phải tập trung để làm việc

Để giành được sự tập trung để làm việc gì đó thì tôi phải suy nghĩ ra rất nhiều trò, và thử nghiệm rất nhiều cách. Nhiều cách trong đó rất dở hơi, nhưng cũng rất hiệu quả. Và thật sự là tôi cũng đã thất bại rất nhiều lần để có thể tập trung làm được đúng việc. Để tập trung làm một việc gì đó, thông thường tôi sẽ tiến hành những bước như sau: - Bước 1: Nói thầm trong đầu "Mình cần tập trung làm việc ABC bây giờ" - Bước 2: Dọn sạch tâm trí. - Bước 3: Chỉ làm việc ABC. Nhưng đời thường không như là mơ. Để đi đến được Bước 3, tôi thường gặp rất nhiều cám dỗ. Cám dỗ ở đây là những suy nghĩ, những lo lắng sẽ liên tục mọc lên trong đầu. Và những ý nghĩ này sẽ làm gián đoạn, trì hoãn việc thực hiện Bước 3. Lấy ví dụ như việc viết bài của tôi, trong giai đoạn này tôi đang lên kế hoạch để có thể viết và ra đều 1 ngày một bài. Để thực hiện được mục tiêu này, tôi cũng đã lên cho mình một lịch trình để có thể tập trung vào viết bài. Ví dụ: - Xác định thời gian tốt nhất trong ngày để viết