Chuyển đến nội dung chính

Lười biếng xét trong lợi ích cho chính bản thân

 Xét trong một nhóm người, hành vi lười biếng xuất hiện là dấu hiệu để phải đánh giá xem liệu hoạt động đó có thật sự có ích cho cả nhóm hay không? Hoặc nếu khi xem xét thấy nó là phù hợp, là đúng cho tất cả trừ người đó ra thì ta phải xem xét ở một góc độ khác là "Liệu người này có phù hợp để tồn tại trong nhóm hay không?"

Trả lời được câu hỏi trên thì sẽ có cơ sở để loại người này khỏi nhóm. Vì phải đứng trước 2 lựa chọn:

1. Mọi người vì một người: cả nhóm phải làm sao để người này theo được nhóm (nhóm thay đổi, điều chỉnh để người này có thể tái hòa nhập) 

2. Một người vì mọi người: người đó nên thay đổi ra sao (vận động, thuyết phục, giáo dục.. để người này theo được với nhóm) hoặc nên được đưa đến 1 nhóm khác phù hợp hơn (= đuổi khỏi nhóm)

Đó là trong hệ quy chiếu 1 nhóm người.

Giờ ta sẽ xét đến trong chính bản thân người đó.

Về cơ bản, ai cũng có thể nhận ra được đâu là lợi ích cho chính bản thân mình. Còn về lâu dài nó có phải là lợi ích hay không thì cũng phải cân nhắc lại. Nhưng cũng không thể nói đến tình huống là chính bản thân người đó cũng có thể có nhận định sai trái thì sao!?

Tương tự ở nhóm, thì ở mỗi cá thể lợi ích cũng có thể chia làm lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Nghĩa là lợi ích nó phải gắn liền với  một mốc thời gian cụ thể, hoàn cảnh cụ thể.

Hãy nói đến sự lười biếng ăn đầu tiên nhé

Lười biếng ăn ở mỗi người có thể là một trong các hành vi sau:

1. Đến giờ ăn nhưng không muốn đi ăn.

2. Đi ăn, nhưng không biết chọn món gì ăn.

3. Ăn nhưng cảm giác không ngon miệng, nên dẫn đến bỏ luôn món hoặc bỏ lại thức ăn thừa.

4. Ăn như cho có (nghĩa là cũng đi ăn, cũng chọn đại món, cũng ăn như ai ơi, cũng ăn bằng hết... nhưng lại thấy việc ăn là vô nghĩa, nhưng vẫn phải ăn).

Nói về lợi ích, chúng ta không phủ nhận ăn là có ích cho mỗi cá nhân, đúng không có gì bàn cãi về mặt nhu cầu sinh học. Có ăn thì mới có sức để làm những việc khác, hay nói cách khác là cơ thể cần năng lượng để duy trì sự sống và hoạt động.

Và ăn cũng là hoạt động lặp đi lặp lại, và con người cần  phải ăn để duy trì sự sống. Không ăn thì sẽ chết. Đó là điều hiển nhiên ai cũng suy nghĩ được.

Nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ:

1. Không ăn thì không chết ngay được

2. Nhịn ăn 1 bữa thì cũng không làm chết người liền.

3. Đối với người tự nấu ăn thì phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ xem phải mua gì, nấu gì, khi nào nấu, nấu ra sao...

4. Đối với người đi ăn ở ngoài thì phải lựa chọn xem ăn món nào, tiền bao nhiêu...

5. Đối với người cần giảm cân thì phải lựa chọn ăn gì cho khỏi mập.

6. Đối với người cần giữ form cơ thể như đang tập gym thì ăn gì sẽ là đủ, phù hợp nhất.

...

Có rất nhiều vấn đề, để bắt đầu từ suy nghĩ ăn đến khi ăn.

Và từ đó sẽ dẫn đến sự trì hoãn, sự chán ghét, lo sợ khi ăn.

Và từ đó con người sẽ trở nên (lười) biếng ăn.

...

Bài đăng phổ biến từ blog này

Activity diagram, Component Diagram and Deployment Diagram in System Analysis and Design

Activity diagram Activity diagrams are widely used in system analysis and design to model the behavior of a system, particularly for business processes and workflows. In system analysis and design, activity diagrams are used to model the steps or activities involved in a particular process or use case scenario. Activity diagrams in system analysis and design typically have the following characteristics: Start and end points: The diagram should begin with a start point, which represents the initiation of the process or use case, and end with an end point, which represents the completion of the process or use case. Actions: The actions or steps involved in the process or use case should be represented by rectangular boxes, and the actions should be organized in a logical sequence. Control flow: The flow of control between actions should be represented by arrows. Arrows should indicate the order in which actions are performed and the conditions that determine the path of the process or us

Diagrams in System Analysis and Design

Diagrams in System Analysis and Design In system analysis and design, diagrams are used to represent the different aspects of a system, its components, and their interactions. The main types of diagrams used in system analysis and design include: Use case diagrams: This type of diagram is used to describe the functionality of a system from the user's perspective. It shows the different use cases (or scenarios) in which a user interacts with the system, as well as the actors (or users) who are involved in those interactions. Activity diagrams: This type of diagram is used to represent the flow of activities within a system. It shows the sequence of activities and decisions involved in a particular process or use case. Sequence diagrams: This type of diagram is used to represent the interaction between objects in a system. It shows the sequence of messages exchanged between objects in a particular scenario or use case. Class diagrams: This type of diagram is used to represent the str

Suffix -ing -es -ed in English

-ING ID End with Rules For example (e.g.) 1 e End in 'e' - drop the 'e' then add 'ing' live > living drive > driving joke > joking 2 ie End in 'ie': - i > y - drop the 'e' then add 'ing' lie > lying die > dying 3 ee, oe, ye Just add 'ing' see > seeing, agree > agreeing tiptoe > tiptoeing dye > dyeing 4 w, x, y Just add 'ing' bow /baʊ/ > bowing fix /fiks/ > fixing say /seɪ/ > saying 5 vowel + consonant 1. (End in vowel-consonant) + One-syllable word 2. (End in vowel + consonant ) + stress (final syllable) > x2 final cosonant + _ing 1. put > putting sit > sitting cut > cutting run > running 2. beginning 6 c Add a -k + -ing mimic /ˈmɪm.ɪk/ > mimicking 7 consonant + vowel + -l [en] double -l + -ing [us] just add -ing travel > travelling [en] - traveling [us] 8 others Just add 'ing' rain > raining -ED ID End with Rules For example (e.g.) 1 e End in 'e