Chuyển đến nội dung chính

Activity diagram, Component Diagram and Deployment Diagram in System Analysis and Design

Activity diagram

Activity diagrams are widely used in system analysis and design to model the behavior of a system, particularly for business processes and workflows. In system analysis and design, activity diagrams are used to model the steps or activities involved in a particular process or use case scenario.

Activity diagrams in system analysis and design typically have the following characteristics:


 • Start and end points: The diagram should begin with a start point, which represents the initiation of the process or use case, and end with an end point, which represents the completion of the process or use case.
 • Actions: The actions or steps involved in the process or use case should be represented by rectangular boxes, and the actions should be organized in a logical sequence.
 • Control flow: The flow of control between actions should be represented by arrows. Arrows should indicate the order in which actions are performed and the conditions that determine the path of the process or use case.
 • Decisions: Decision points are represented by diamond shapes and indicate a choice between two or more possible paths. Each decision point should be labeled with the condition that determines the path.
 • Loops: Loops are used to represent iterative steps in a process or use case, and are represented by arrows that loop back to a previous step.
 • Subprocesses: A subprocess represents a sequence of actions that can be treated as a separate process or use case. A subprocess is represented by a rectangle with its own start and end points.

Activity diagrams in system analysis and design are useful for modeling and understanding complex business processes or workflows, and for identifying potential issues or bottlenecks in the process. They can also be used to communicate the process or use case to stakeholders and to aid in the development of the system. Activity diagrams can be used in conjunction with other diagrams, such as use case diagrams and sequence diagrams, to provide a comprehensive view of the system.


Component Diagram

Component diagrams are a type of diagram used in system analysis and design to illustrate the components, interfaces, and dependencies of a system. They show how the different parts of a system are connected and how they interact with each other to form a cohesive whole.

Component diagrams consist of the following components:

 • Components: These are the modular parts of the system, such as classes, libraries, and executables. Each component has a name and a list of interfaces that it provides and requires.
 • Interfaces: These are the connectors between components, specifying the services that a component provides and the services that it requires from other components.
 • Dependencies: These show the relationships between components, indicating which components depend on which other components. Dependencies can be of different types, such as "uses", "requires", or "provides".
 • Connectors: These are the mechanisms by which interfaces are implemented, such as method calls, messages, or procedure calls.
 • Ports: These are the access points for interfaces, representing the points at which a component interacts with other components.

Component diagrams are useful for understanding the structure and organization of a system, and for identifying potential issues related to dependencies and interfaces. They can also be used to aid in system design and development, as they provide a high-level view of the system's architecture and can help in identifying opportunities for reuse and modularization.

Component diagrams can be used in conjunction with other diagrams, such as class diagrams and deployment diagrams, to provide a comprehensive view of the system.

Deployment Diagram

Deployment diagrams are a type of diagram used in system analysis and design to illustrate the physical architecture of a system. They show how the different components of a system are deployed on hardware or software environments, such as servers, workstations, or cloud services.

Deployment diagrams consist of the following components:

 • Nodes: These represent the hardware or software environments on which components are deployed, such as servers, workstations, or cloud services.
 • Components: These are the modular parts of the system, such as classes, libraries, and executables. Each component has a name and a list of interfaces that it provides and requires.
 • Artifacts: These are the physical representations of components, such as files, executables, or libraries.
 • Communication paths: These show the connections between nodes and the components that are deployed on them, indicating how the components communicate with each other.
 • Dependencies: These show the relationships between components and nodes, indicating which components depend on which nodes.

Deployment diagrams are useful for understanding the physical architecture of a system, and for identifying potential issues related to hardware or software dependencies, performance, or scalability. They can also be used to aid in system design and development, as they provide a high-level view of the system's physical architecture and can help in identifying opportunities for optimization and resource allocation.


Deployment diagrams can be used in conjunction with other diagrams, such as component diagrams and sequence diagrams, to provide a comprehensive view of the system.


Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự trì hoãn và sự lười biếng có phải là một hay không?

Lười biếng và Trì hoãn là 1 cặp trạng thái thường đi kèm với nhau. Thường sẽ có nhận định rằng những người lười biếng cũng sẽ là những người hay trì hoãn. Vậy câu hỏi đầu tiên là trì hoãn là gì? Hoãn là dời lại, lùi lại (một mốc thời gian) Trì là giữ lại + nắm chặt lấy, làm chậm lại. Trì hoãn là dừng không thực hiện một kế hoạch, một sự việc nào đó khi biết rằng nếu dừng lại sẽ có những hậu quả không tốt, tiêu cực hoặc theo một chủ đích nào đó, và thường phải mất một thời gian lâu sau mới có thể tiếp tục thực hiện tiếp hoặc có thể dẫn đến bỏ luôn không thực hiện nữa. Như trì hoãn không viết bài là cứ nghĩ đến việc viết bài, rồi lại thôi, không viết, rồi lại nghĩ đến việc viết nữa, rồi lại thôi... Sự trì hoãn thường là một chuỗi: suy nghĩ đến - quyết tâm làm - nhưng lại không làm - rồi lại suy nghĩ đến -..... Kết quả của sự trì hoãn thường sẽ là mất rất nhiều thời gian để từ suy nghĩ chuyển thành hành động và thường kèm theo một loạt những vấn đề phát sinh. Và những lý do đưa ra để giải

Tôi mệt mỏi và suy nhược ra sao

Khi cảm nhận sự mệt mỏi, nhưng sau đó cố gắng vượt qua bằng phương pháp không thích hợp sẽ dẫn đến kiệt sức. Kiệt sức trong một thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng suy nhược đó. Một ngày bắt đầu khi báo thức của điện thoại rung và báo thức lúc 5h sáng, cảm giác thiếu ngủ và mắt nặng trĩu kéo tôi chùng lại và phản ứng bằng cách vô thức tắt báo thức, sau đó tự nhủ rằng sẽ ngủ ráng thêm 10ph nữa thôi. Nhưng đời không như là mơ, tôi mở mắt ra thì đồng hồ đã trôi thêm được 1h nữa. Tôi bật dậy để kịp chuẩn bị một cách vô vọng cho hành trình một ngày mới.. Và một ngày làm việc kết thúc bằng việc lê tấm thân về nhà sau một ngày làm việc với tình trạng mờ mắt vì phải dính vào màn hình máy tính, người uể oải vì phải dính vào cái ghế chỗ ngồi suốt ngày. Trên đường về, với một lộ trình từ công ty về đến nhà tôi lại bị kẹt cứng trong các điểm kẹt xe trên đường. Nóng, mệt và bực bội vì xe cứ phải nhích từng chút giữa dòng xe cộ bấm còi inh ỏi, khói bụi, hơi nóng bao vây tứ phía, cái khẩu trang t

Cám dỗ của lười biếng

Tôi thật sự rất lười suy nghĩ, lười làm việc gì đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái này có phải là lười hay là chán? Đối với nhiều người thì "lười biếng" có thể là một trạng thái tiêu cực, nhưng đối với nhiều người thì đây lại là trạng thái tích cực. Khi xảy ra trạng thái này, có nhiều phản ứng khác nhau: - Có thể là tìm cách để thoát khỏi trạng thái này bằng cách làm gì đó khác với hoạt động hiện tại. Khác với hiện tại có thể tìm một việc khác để tăng cường độ vận động vật lý hoặc cũng có thể là giảm luôn hẳn cường độ vận động (như đi ngủ chẳng hạn) - Cứ để vậy luôn, làm biếng là làm biếng mà, thôi thì nó đang làm biếng thì cứ tà tà vậy đi. Thông thường khi đứng trước một vấn đề thì ta thường có những quyết định theo những chiều hướng sau: 1. Buông bỏ 2. Chấp nhận 3. Cố gắng vượt qua Buông bỏ có thể được đánh giá một sự thất bại, trong tư tưởng sẽ định hình tư duy "À việc này khó, mình không làm được đâu, sau này khỏi làm mất công" Chấp nhận có thể là sự hài lòng hoặc