Chuyển đến nội dung chính

Khôn ngoan khi biết trì hoãn

 Mặc dù thường được coi là hành vi tiêu cực trong đa số trường hợp thì ở một mặt khác, sự trì hoãn có thể là một hành vi thể hiện sự khôn ngoan khi chúng ta đứng trước tình huống mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể là xấu, hoặc trong những tình huống mà chúng ta không có đủ dữ liệu, chưa biết nó là gì để có thể tiến hành được.

Khi đối diện với một tình thế bất ngờ, đột ngột. Chúng ta thường có những lựa chọn sau:

1. Phản ứng lại theo bản năng, phản ứng lại luôn mà không cần suy nghĩ nhiều.

2. Dừng lại, để đầu óc kịp nhảy số đánh giá được đây là gì rồi mới thực hiện theo suy nghĩ.

3. Đứng hình luôn, không biết làm gì hết.

Việc phản ứng ngay lập tức như lựa chọn thứ 1 có thể dẫn đến kết quả tốt hay không tốt sẽ tùy thuộc vào quá khứ chúng ta có kinh nghiệm tương tự tốt hay không tốt. Nếu trong quá khứ, chúng ta từng có kinh nghiệm với tình huống tương tự như tình huống đang xảy ra, và chúng ta có lựa chọn như thế nào thì vô thức chúng ta sẽ thực hiện như vậy lần nữa. Kết quả đem lại như thế nào thì thường sẽ là 50:50 hay "hên xui", nếu may mắn phản ứng hợp lý thì ngon, nhưng nếu không hợp lý thì kết quả là không đẹp rồi đó.

Như khi tập võ, chúng ta vì tập luyện nhiều lần nên có được phản xạ quật ngã đối phương khi có đối phương chụp lấy từ phía sau. Thì nếu gặp tình huống tương tự ngoài thực tế tương tự như vậy thì có thể chúng ta sẽ có hành động tương tự. Nếu đối phương thật sự là kẻ xấu thì chúng ta sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ là một người bạn đùa với chúng ta, thì thật xui xẻo là người đó sẽ phải chịu hậu quả đo đất vì một trò đùa.

Nhưng việc phản ứng lại cũng có thể là theo 2, hoặc 3. Chúng ta cần một thời gian để đánh giá được tình huống là gì và có phản ứng lại. Có thể đưa đến một cái kết có hậu hoặc đem lại hậu quả không hay cũng tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Nếu dừng luôn, không làm gì hết như đang đi, chợt cảm thấy có linh cảm xấu, ta dừng lại và .. suy nghĩ. Thì nếu vô tình có viên gạch rớt trước mặt thì đúng là may mắn thật, chúng ta đã rất may mắn khi không bước tiếp nữa để phải ăn luôn nguyên viên gạch vào đầu. Nhưng mà, nếu vô phúc có viên gạch rơi trúng đầu của ta thì đúng là không may, vì nếu chỉ cần bước đi thêm bước nữa thì thoát rồi.

Nên có thể nói, dừng lại, trì hoãn không làm gì cũng có là đúng mà cũng có thể là sai.

Trong cuộc sống, khi đứng trước tình huống có dấu hiệu không may hoặc chúng ta không nhận định được cụ thể. Thì việc dừng lại, trì hoãn không làm gì đó sẽ là đúng đắn nếu sau khi dừng lại, chúng ta có phân tích, đánh giá và sau đó hành động một cách có suy nghĩ (hành động đó có thể là tiếp tục hoặc dừng lại, bỏ qua). Nhưng nếu chúng ta trì hoãn, dừng lại mà sau đó không suy nghĩ gì, mà chỉ tập trung vào cảm xúc (có thể là lo sợ) mà co rúm lại, không làm gì hết thì khả năng rủi ro đến với chúng ta sẽ rất cao.

Như trước tình huống giá cả một loại nguyên vật liệu sản xuất đột ngột tăng cao, với vai trò là người quản lý thu mua, chúng ta đánh giá có thể loại nguyên vật liệu này trong tương lai có khả năng tăng mạnh và trở nên khan hiếm, thì nếu ra quyết định thu mua ngay thì ta có thể tránh được trường hợp thiếu nguyên liệu sản xuất trong thời gian sắp đến hoặc có thể bán ra với giá thành cao hơn trong tương lai để có khoản chênh lệch tốt.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Activity diagram, Component Diagram and Deployment Diagram in System Analysis and Design

Activity diagram Activity diagrams are widely used in system analysis and design to model the behavior of a system, particularly for business processes and workflows. In system analysis and design, activity diagrams are used to model the steps or activities involved in a particular process or use case scenario. Activity diagrams in system analysis and design typically have the following characteristics: Start and end points: The diagram should begin with a start point, which represents the initiation of the process or use case, and end with an end point, which represents the completion of the process or use case. Actions: The actions or steps involved in the process or use case should be represented by rectangular boxes, and the actions should be organized in a logical sequence. Control flow: The flow of control between actions should be represented by arrows. Arrows should indicate the order in which actions are performed and the conditions that determine the path of the process or us

Diagrams in System Analysis and Design

Diagrams in System Analysis and Design In system analysis and design, diagrams are used to represent the different aspects of a system, its components, and their interactions. The main types of diagrams used in system analysis and design include: Use case diagrams: This type of diagram is used to describe the functionality of a system from the user's perspective. It shows the different use cases (or scenarios) in which a user interacts with the system, as well as the actors (or users) who are involved in those interactions. Activity diagrams: This type of diagram is used to represent the flow of activities within a system. It shows the sequence of activities and decisions involved in a particular process or use case. Sequence diagrams: This type of diagram is used to represent the interaction between objects in a system. It shows the sequence of messages exchanged between objects in a particular scenario or use case. Class diagrams: This type of diagram is used to represent the str

Suffix -ing -es -ed in English

-ING ID End with Rules For example (e.g.) 1 e End in 'e' - drop the 'e' then add 'ing' live > living drive > driving joke > joking 2 ie End in 'ie': - i > y - drop the 'e' then add 'ing' lie > lying die > dying 3 ee, oe, ye Just add 'ing' see > seeing, agree > agreeing tiptoe > tiptoeing dye > dyeing 4 w, x, y Just add 'ing' bow /baʊ/ > bowing fix /fiks/ > fixing say /seɪ/ > saying 5 vowel + consonant 1. (End in vowel-consonant) + One-syllable word 2. (End in vowel + consonant ) + stress (final syllable) > x2 final cosonant + _ing 1. put > putting sit > sitting cut > cutting run > running 2. beginning 6 c Add a -k + -ing mimic /ˈmɪm.ɪk/ > mimicking 7 consonant + vowel + -l [en] double -l + -ing [us] just add -ing travel > travelling [en] - traveling [us] 8 others Just add 'ing' rain > raining -ED ID End with Rules For example (e.g.) 1 e End in 'e